Forza Ungdom

Forza Ungdom är en organisation som ger stöd och kraft till barn och ungdomar för syfte att skapa ett bättre liv. Forza Ungdom arbetar för att färre unga ska hamna i utanförskap, kriminalitet och missbruk.

Det vi vill uppnå är att stärka individer, bygga starkare självkänsla och därigenom skapa styrkan att stå emot kriminalitet och missbruk. Vi vill ge dem möjlighet att välja att inte bli segregerade utan istället bli integrerade genom att ta del i det aktiva livet som finns.