Erbjuder

Strukturerad öppenvård för ungdomar mellan 10-18 år med psykosociala svårigheter och allvarliga beteendeproblem såsom kriminalitet, missbruk, skolproblem och aggressioner.

 1. Individanpassad behandling utifrån ungdomens behov
 2. Evidens och kunskapsbaserade insatser
 3. Stöd i skolan – Upprätta riktlinjer, läxhjälp, och strategier för framgångsrik skolgång är en del av våra vårdinsatser för ungdomen.
 4. Stöd för ungdomen i val av umgänge
 5. Hjälp till ungdomen att hitta vuxenleda fritidsaktiviteter
 6. Social träning
 7. Motiverade samtal/Enskilda samtal
 8. Individuella målsättningar och uppföljningar/Målkarta
 9. Arbete/Praktik
 10. Nätverk av ansvarsfulla ungdomar
 11. Ungdomscoacher som coachar ungdomar

Familjecoaching

 1. Strukturerade familjesamtal tillsammans med familjecoach, socialtjänsten och familjen
 2. Enskilda föräldrarsamtal
 3. Föräldrar träning

Kvalificerad kontaktmannaskap

 1. kontaktmannen är personen som ansvarar för specifik ungdom. Tanken är att en god relation mellan ungdomen och kontaktmannen byggs upp vilket skall leda till att ungdomen känner sig trygg och säker med sin kontaktman. Kontaktmannen är också länk till övrig personal, arbetsledning och andra samarbetspartners.

Hög tillgänglighet 24/7

 1. Vi är tillgängliga per telefon dygnet runt, året om
 2. Vi har möjlighet att komma ut och vara behjälpliga på plats dygnet runt, året om