Projekt Forza Ungdom

Forza Ungdom är en organisation som ger stöd och kraft till ensamkommande barn och ungdomar för syfte att skapa ett bättre liv i Sverige. Nyanlända barn och ungdomar behöver både vuxna förebilder och vänner i samma ålder. Vi vill genom att skapa nätverk av ansvarsfulla ungdomar visa nyanlända ungdomar hur man ska kunna leva ett gott liv i Sverige.

Forza Ungdom arbetar för att färre av de ensamkommande unga ska hamna i utanförskap, kriminalitet och missbruk. Att arbeta proaktivt för att hjälpa de ensamkommande unga att få en bra introduktion till Sverige och således hjälpa till att underlätta och inspirera i integrationsprocessen.

Vi vill ge en förståelse för hur livet fungerar i Sverige. Hur man klarar sig, visa alla möjligheter som finns, hur man hittar vänner, aktiviteter, fritidsintressen, studier och/eller arbete. Det vi vill uppnå är att stärka individer, bygga starkare självkänsla och därigenom skapa styrkan att stå emot kriminalitet och missbruk. Vi vill ge dem möjlighet att välja att inte bli segregerade utan istället bli integrerade genom att ta del i det aktiva livet som finns här. Det finns undersökningar som visar att första generationens invandrare är överrepresenterade när det gäller tyngre missbruk och det är något vi arbeta för att förändra.

Dessa nyanlända ungdomar behöver både vuxna förebilder och vänner i samma ålder. Forza Ungdom vill genom att skapa nätverk av ansvarsfulla ungdomar visa nyanlända ungdomar hur man ska kunna leva ett bra liv i Sverige och göra det mesta av de möjligheter som finns tillgängliga.